Konkluzion për përfundimin e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 15 korrik viti 2020

Skip to content