Konkluzion për publikim të rezultateve përfundimtare dhe të shpërndarjes së mandateve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga votimi për Zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 15 korrik 2020

Skip to content