Lënda: Raportim për udhëzimet për komunikim dhe koordinim

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve më 4 shtator 2017, me qëllim koordinim efikas midis Komisionit Shtetëror i Zgjedhjeve dhe komisioneve komunale i zgjedhjeve ka miratuar udhëzimet e mëposhtme për komunikim:

1. Komisionet komunale të zgjedhjeve janë të ndara në pesë grupe, ku për secilin prej grupeve është i detyruar nga një ekip i posaçëm nga ana e të punësuarve në shërbimin profesional, kompetent për komunikim dhe koordinim si edhe për zbatim të zgjedhjes së kryetarëve, zëvendës kryetarëve, anëtarëve dhe zëvendës-anëtarëve të komisioneve komunal të zgjedhjeve.

Komisionet komunale të zgjedhjeve tërë komunikimin e tyre do ta bëjnë duke përdorur postën elektronike zyrtare të komisionit të tyre ([email protected]) në mënyrë që të gjitha aktet do t’i dërgojnë deri te personi i autorizuar për komisionin e tij komunal të zgjedhjeve.

Përgjigjet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, do të marrin në postën elektronike zyrtare të komisionit komunal të zgjedhjeve.

GRUPI 1-1
Personi i autorizuar: Lupka Guguçevska, [email protected]. Komisionet komunale të zgjedhjeve nën kompetencë të saj: QENDËR, KARPOSH, KISELLA VODË, AERODORM, GJORÇE PETROV, GAZI BABË, ÇAIR, SHUTO ORIZARË dhe BUTEL.

GRUPI 1-2
Personi i autorizuar Beti Gjorgjeska, [email protected]. Komisionet komunale zgjedhore nën kompetencë të saj: PETROVEC, ZELENIKOVË, SOPISHTË, ILINDEN, ÇUÇER SANDEVË, STUDENIÇAN dhe HARAÇINË…(më shumë)

Skip to content