Lënda:  Ndërhyrje

Të nderuar,

Ju njoftojmë se, si përgatitje për takimin me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, nevojitet që përsëri t’i dorëzoni të dhënat në vijim:

– Nëse komuna juaj ka gjiro-llogari të bllokuar,
– Nëse komuna juaj ka planifikuar paragraf në buxhetin për vitin 2017 për Zgjedhjet lokale 2017
– Nëse në Komisionin komunal të zgjedhjeve janë të siguruara të gjitha kushtet hapësinore dhe teknike nga ana e komunës përkatëse.

Kërkesa me përmbajtjen e njëjtë është dorëzuar para një jave deri te Ju, por duke marrë parasysh se vetëm disa komisione komunale të zgjedhjeve u përgjigjën në kërkesën e parë, Ju lutem menjëherë, dhe më së voni deri nesër 06 shtator 2017, deri në orën 14:00 t’i dorëzoni të dhënat e kërkuara.

 

Pdf 2Ndërhyrje në KKZ.pdf

 

Skip to content