Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Aleksandar Dashtevski, mori pjesë në tryezën dyditore me temë: “Dixhitalizimi i procesit zgjedhor: perspektivat e sigurisë kibernetike dhe bashkëpunimi ndërinstitucional në Ballkanin Perëndimor” (6-7.07.2023)

Pjesëmarrësit prezantuan përvojat e tyre në fushën e dixhitalizimit, kërcënimet specifike kibernetike me të cilat u përballën, si dhe masat efektive që morën.

Veprimtaria u organizua nga International IDEA dhe u zhvillua në Tiranë, Shqipëri.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content