Лого ДИК новости

Sot, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është dorëzuar Iniciativë për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidaturën për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga  Gordana Siljanovska Davkova.

Nënshkrimet do të mblidhen në Njësitë/Zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në të gjithë territorin e vendit dhe pranë noterëve në vijim:

1.   Anita Adamçeska, për rajonin e gjykatave themelore në Qytetin e Shkupit

2.   Ana  Jollakoska, për rajonin e gjykatave themelore në Qytetin e Shkupit

3.   Mtodija Ristoski, për rajonin e gjykatave themelore në Qytetin e Shkupit

4.   Bashkim Ameti , për rajonin e gjykatave themelore në Qytetin e Shkupit

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content