Лого ДИК новости

Nga dita e nesërme, më 23 shkurt 2024 fillon mbledhja e nënshkrimeve për listat për kandidat për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Deri më tani, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve janë parashtruar gjithsej tеtë Deklarata për pranim të iniciativës për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidim për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Tre nga parashtruesit e deklaratave do të mbledhin nënshkrim për kandidaturë në zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe pranë noterëve të cilët ata vetë i kanë përcaktuar. Në shtojcë janë listat e noterëve ku do të mblidhen nënshkrimet për kandidim për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut

1.    Vello Markovski – Lista e noterëve

2.    Biljana Vankovska Cvetkovska – Lista e noterëve

3.    Stevço Jakimovski – Lista e noterëve

Pesë nga parashtruesit, grumbullimin e nënshkrimeve për kandidim për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut do ta realizojnë në zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

1.    Tome Nikolloski

2.    Bujar Osmani

3.    Gospodin Poposki

4.    Maksim Dimitrievski

5.    Gjorgji Manaskov

6.    Arben Taravari

7.    Mersiha Smailovikj

8.    Zorica Cvetkovska

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content