Лого ДИК новости

Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është dorëzuar iniciativë për mbledhjen e nënshkrimeve për të kandiduar për deputete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për NJZ 1 nga Ana Bobinkova Mijakovska.

Nënshkrimet mblidhen në Njësitë/Zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që janë kompetente për komunat në Njësinë Zgjedhore 1.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content