Ju njoftojmë se komisioni komunal i zgjedhjeve, në pajtim me nenin 38 paragrafi 5 të Kodit zgjedhor me qëllim që të respektohet përfaqësimi përkatës, është i detyruar ti pranojë propozimet për anëtarë dhe zëvendës anëtarë të këshilleve zgjedhore nga partitë politike të opozitës dhe mazhorancës edhe në situatat kur listat me propozime ose zëvendësime të kandidatëve më veç të propozuar, partitë politike i kanë dorëzuar jashtë afateve të parashikuara në Kalendarin e fateve për kryerjen e veprimeve zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, 18 tetor – 11 dhjetor 2016…(më shumë)

Skip to content