Pdf 2Njoftim për shtojcat e nevojshme ndaj listës së parashtruar të kandidatëve për anëtar të këshillave të komunave dhe këshillit të qytetit të Shkupit dhe për kryetar të komunave dhe për kryetar të qytetit të Shkupit (neni 64 i kodit zgjedhor).pdf

 

Skip to content