Nga 23 deri më 25 nëntor në Shkup është mbajtur kursi i trajnimit për trajnerë nga organizatat rinore dhe organizatat e personave me aftësi të kufizuara.

Pjesëmarrësit morën njohuri dhe aftësi në lidhje me të drejtat e votës, të cilat do t’i përcjellin përmes sesioneve informative me anëtarët e tyre.

Trajnimi u realizua me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content