Nga data 24 deri më 25 nëntor në Mavrovë është mbajtur punëtoria për përgatitjen e regjistrit elektronik të akteve ligjore dhe nënligjore.

Regjistri elektronik do të mundësojë qasje më të lehtë në të gjithë rregulloren zgjedhore, e cila është me interes për të gjithë palët e interesuara në zgjedhje.

Punëtoria realizohet me mbështetjen e IFES, përmes një projekti të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content