Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Aleksandar Dashtevski, më 22 nëntor takoi drejtoreshën rajonale për Evropë dhe Euro-Azi në Fondacionin Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore – IFES, Anya Cumberland, si dhe me drejtoreshën e zyrës së IFES-it në Maqedonia e Veriut, Ioana Cosma.

Në takim të gjithë u shprehën të kënaqur me bashkëpunimin ndërmjet KSHZ-së dhe IFES-it si partnerë strategjikë, si dhe u diskutuan për fushat në të cilat bashkëpunimi do të vazhdojë në periudhën e ardhshme.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content