Лого ДИК новости

Udhëzim për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe Komisionin Zgjedhor të Qytetit Shkup për sigurim, ruajtje, menaxhim dhe distribuim të materialit zgjedhor

Skip to content