Упатство на ОИК и Изборната комисија на Град Скопје за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот материјал

Skip to content