Vendim – për ndarje të mjeteve për komisionet komunale të zgjedhjeve për zbatim të Zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, 12 prill 2020

Skip to content