Vendim – për ndarje të mjeteve avans për njësitë dhe zyrat rajonale për gjiro rreth dhe sigurim të vendvotimeve

Skip to content