Одлука за доделување на авансни средства на подрачните одделенија и канцеларии за обиколка и обезбедување на избирачките места

Skip to content