Упатство за начин на реализација на средства определени од Државната изборна комисија за спроведување на избори од страна на општински изборни комисии

Skip to content