Упатство на Општинските изборни комисии и Изборната комисија на градот Скопје за ракување со изборниот материјал

Skip to content