Превземи (Збирен месечен извештај за спроведени промени во избирачкиот список за месец јули 2016 година)

Skip to content