Превземи (Збирен месечен извештај за спроведени промени во избирачкиот список за месец април 2017 година)
Skip to content