ИЗВЕШТАЈ
ЗА БРОЈ НА ГЛАСАЧИ ВО ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК ПО СПРОВЕДЕНА ОРГАНИЗАЦИОНО-
ТЕХНИЧКА И МЕТОДОЛОШКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ СО
СОСТОЈБА НА ПОЛНОЛЕТСТВО 23.04.2017 година

Во Избирачкиот список со состојба на полнолетство 23.04.2017 година и спроведените промени на податоците на граѓаните доставени до ДЗС заклучно со 11.05.2017 година (ЦД доставено од страна на Државниот завод за статистика на 15.05.2017 година), состојбата со бројот на гласачи е следна…(повеќе)

Skip to content