Превземи (Збирен месечен извештај за спроведени промени во избирачкиот список за месец мај 2016 година)

Skip to content