На 9 јули 2019 година, Државната изборна комисија ја одржа својата 45 седница на која беше разгледан и усвоен Извештајот на Државната изборната комисија за преземените работи согласно член 153 од Изборниот законик, за прифаќање на остатокот на мандатот за пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, согласно Известувањето од Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, број 08 – 3656 / 15 од 09.07.2019 година, со кој Државната изборна комисија беше известена за престанок на мандатот на пратеникот Весел Мемеди. На негов место, до крајот на мандатот пратеник стана Арта Точи. На новоизбраниот пратеник, Држаавната изборна комисија и врачи уверение за избран пратеник. Извештајот беше доставен до Собранието на Република Северна Македонија.

Skip to content