На 66-та седница на Државната изборна комисија, одржана на 20.3.2020 година, се потврдија листите на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, за Предвремените избори за пратеници, 2020 година, поднесенa од Твоја партија.

Истовремено, на седницата, согласно Заклучокот од 65-та седница на Државната изборна комисија, одржана на 19.3.2020 година, а во врска со спроведената ждрепка за утврдување на редоследот на единствените листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, на потврдената листа поднесена од Твоја партија и беше утврден редниот број 15, на гласачкото ливче, за Предвремените избори за пратеници во Собранието, 2020 година.

Skip to content