Известување од ДИК до Градоначалниците на општините за барање за постапување за обезбедување на просторно технички услови

Skip to content