Делегација на Државната изборна комисија и Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС) ги набљудуваше општите избори во Холандија.

Предвремените општи избори се одржаа на 22 ноември 2023 година за да се изберат членовите на Претставничкиот дом .

Согласно холандскиот изборен закон, изборите за Претставничкиот дом се одржуваат на секои четири години во март, освен ако не се распишат предвремени избори. 150-те членови на Претставничкиот дом се избираат на отворени листи, со пропорционален модел.

Набљудувањето на иѕборите се реализираше со поддршка на Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС).

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content