Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборни комисии, донесена на седница на Државната изборна комисија одржана на 08.04.2019

Skip to content