Појаснување за спроведување на Јавен увид во дипломатско – конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во странство и пријавување за гласање

Skip to content