Превземи (Пријава на лица чии што записи во Избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки останаа неконзистентни) 

Skip to content