Државната изборна комисија ги известува граѓаните кои се запишани во избирачкиот список а на кои рокот на важност на документот за лична идентификација им истекува помеѓу двата изборни круга на Локалните избори 2017 година, во вториот изборен круг на Локалните избори 2017 година кој ќе се одржи на 29 октомври 2017 година, можат да гласаат единствено со важечка лична карта или патна исправа.

Граѓаните кои сакаат да го остварат своето избирачко право во вториот изборен круг за избор на Градоначалник на општината, треба веднаш да извадат нова лична карта или патна исправа.

 
Pdf 2Соопштениe за граѓаните за втор круг.pdf

 

Skip to content