Подносителите на листи на кандидати имаат право да поднесат приговори до ДИК за постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите во рок од 48 часа по завршувањето на гласањето, односно 48 часа по објавувањето на првичните резултати.

Приговорите за постапката за гласање можат да се поднесуваат најдоцна до утре до 19 часот, додека рокот за поднесување на приговори за постапката за сумирање и утврдување на резултатите истекува во среда во 2 часот наутро.

ДИК е должна во рок од 48 часа по приемот на секој приговор да донесе одлука по истиот. Против одлуката на ДИК, подносителот на приговорот може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа.

Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по приемот на тужбата.

 

Skip to content