Delegacion I Komisionit shteteror te zgjedhjeve merr pjese ne Konferencen vjetore jubileare te 25-te, te Asociacionit te organeve zgjedhore ne Europe, e cila mbahet ne Shqiperi. Tema e Konferences eshte ” Zhvillimi I sistemeve zgjedhore dhe proceseve zgjedhore ne 25 vitet e fundit”

Skip to content