Konkluzion i shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kryetarit të Republikës 2019

Skip to content