Konkluzion për publikim të rezultateve nga votimi për Zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kovendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 15 korrik 2020, nl bazë të të dhënave nga procesverbalet e komisioneve komunale zgjedhore

Skip to content