Komisioni Shtetëror Zgjedhor mori pjesë në takimin vjetor të Rrjetit të Drejtësisë Zgjedhore, i cili u mbajt në Paris në 17 tetorit.

Në takim u diskutua për sfidat me të cilat përballen autoritetet zgjedhore dhe gjykatat administrative në ruajtjen e integritetit të zgjedhjeve, si dhe rëndësinë e transparencës në financimin e fushatave zgjedhore.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content