Државната изборна комисија учествуваше на годишниот состанок на Мрежата за изборна правда (Electoral Justice Network) кој се одржа во Париз на 17 октомври.

На состанокот се дискутираше за предизвиците со кои се соочуваат изборните органи и административните судови при одржувањето на интегритетот на изборите, како и за важноста на транспарентноста при финансирањето на изборните кампањи.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content