Pdf 2Vendim për caktimin e udhëzimit nr. 08-1428/1 më 25.07.2017, për mënyrën dhe procedurën për dorëzim, pranim dhe konfirmim e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale.pdf

Skip to content