Në organizimin e Fondacionit Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES), më 12 prill 2022, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve u takua me Ketrin Elena, këshilltare e lartë juridike globale në IFES dhe drejtoreshë e Qendrës për Kundërkorrupsion dhe besim në demokraci në IFES.

Elena është eksperte në fushën e kundërkorrupsionit, kornizave ligjore dhe rregullatore, drejtësisë zgjedhore, zgjidhjes së mosmarrëveshjeve zgjedhore dhe vlerësimit të integritetit të zgjedhjeve. Ajo është gjithashtu këshilltare speciale e Komitetit për të drejtën zgjedhore të Asoacionit Amerikan të Avokatëve dhe anëtare e Komitetit shkencor të rrjetit global për drejtësisë zgjedhore.

Pjesa e dytë e vizitës së Elenës ishte e rezervuar për mbajtjen e punëtorisë për ngritjen e kapaciteteve të Shërbimit juridik të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Në punëtori, ndër të tjera u diskutua, për praktikat më të mira dhe shembuj krahasues të sektorëve juridik në komisionet zgjedhore në mbarë botën.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content