Им се укажува на сите Општински изборни комисии, во соработка со Подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. да ги лоцираат избирачките места каде има промена на локацијата (адресата) на гласачкото место од последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, одржани во 2014 година.

За новата локација (адреса) на гласачките места да бидат изготвени соопштенија, кои ќе бидат истакнати на старите гласачки места…(повеќе)

Skip to content