Заклучок за објавување на конечните резултати и за завршување на Предвремени избори за градоначалници во општините Охрид, Дебар и Ново Село 2019

Skip to content