Врз основа на записник од 70-та седница на Државната изборна комисија, оддржана на 18 06.2020 година, Комисијата го дава следното

И З В Е С Т У В А Њ Е

Државната изборна комисија ја спроведе ждрепката за распределба на рекламните паноа и билборди согласно член 78-а став 4 од Изборниот законик, при што пакетите за рекламните паноа и билборди беа распределени на политичките партии на следниот начин:

– Пакет од 40% им припадна на двете најголеми политички партии од позиција кои на последните избори за пратеници во Собранието освоиле најмногу гласови, односно СДСМ и ДУИ,

– Пакет од 40% им припадна на двете најголеми политички партии во опозиција кои на последните избори за пратеници во Собранието освоиле најмногу гласови,односно ВМРО-ДПМНЕ и Движењето БЕСА,

– Пакет од 10% им припадна на политичките партии во Собранието кои на последните избори за пратеници не освоиле доволно пратеници да формираат пратеничка група, односно АЛИЈАНСАТА ЗА АЛБАНЦИТЕ и АЛТЕРНАТИВА и

– Пакет од 10 %, за сите останати политички партии кои кои не се застапени во Собранието, односно немаат пратеници.

Согласно одредбите од член 78-а став 5 од Изборниот законик, општините во Република Северна Македонија, градот Скопје и правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни локациите кои се нудат за политичко рекламирање да ги распоредат согласно со критериумите од ставот (4) на овој член по пат на ждрепка.

 

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content