НОВОСТИ

Преглед од јавен увид 04.05.2016

Превземи (Преглед од јавен увид за 04.05.2016 год. и вкупен преглед од 25.04.2016 год. до 04.05.2016 год.)
,

Соопштение

Превземи (Соопштение)
,

Известување

Известување за итно постапување

Барање за обезбедување просторни и технички услови

Барање за обезбедување просторни и технички услови за работа на општинската изборна комисија

Преглед од јавен увид 03.05.2016

Превземи (Преглед од јавен увид за ден 03.05.2016 и вкупен преглед од 25.04.2016 до 03.05.2016)
,

Соопштение

Превземи (Соопштение)

Преглед од јавен увид

Превземи (Преглед од јавен увид -  Вкупно од 25.04.2016  до 02.05.2016)
,

Соопштение

Превземи (Соопштение)

Одлука за формирање на ОИК

Одлука за формирање на ОИК по случаен избор 28.04.2016  

Преглед од јавен увид

Превземи (Преглед од јавен увид на подрачните одделенија и канцеларии на ДИК 27.04.2016 година)  

Упатство за постапката за вршење на јавен увид во посебниот извод од избирачкиот список за гласање во ДКП

Упатство за постапката за вршење на јавен увид во посебниот извод од избирачкиот список за гласање во ДКП
,

Соопштение

Превземи (Соопштение)    
Skip to content