Одлука за утврдување на максималниот износ на средствата потребни за изнајмување простории во приватна сопственост за спроведување на гласање

Skip to content