NJOFTIME

, ,

Raportë për fletparaqitje të pranuara për votim në PDK – 09.03.2020

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 09.03.2020 në ora 11:30
, ,

Raportë për fletparaqitje të pranuara për votim në PDK – 06.03.2020

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 06.03.2020 në ora 11:30
, ,

Udhëzim për votimin e personave të verbër dhe me shikim të dëmtuar

Udhëzim për votimin e personave të verbër dhe me shikim të dëmtuar Regjsitrimi audio Udhëzim për votim për personat e verbër dhe me shikim të dëmtuar
, ,

Udhëzime për mënyrën dhe procedurën e aplikimit dhe votimit në ambiente speciale për kujdes jashtëfamiljar

Udhëzime për mënyrën dhe procedurën e aplikimit dhe votimit në ambiente speciale për kujdes jashtëfamiljar (shtëpi për të moshuarit) (shtëpi për të moshuarit)
, ,

Kodeks për vëzhgimin e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e RMV së, 12 prill 2020

Kodeks për vëzhgimin e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 12 prill 2020
, ,

Udhëzim për Zgjedhje të parakohshme për deputetë 2020

Udhëzim për fletëvotimet e vlefshme dhe të pavlefshmeUdhëzim për votim të personit të pafuqishëm ose të sëmurë ( neni 111 paragrafi 1, 2 dhe 3 të Kodit zgjedhor)Udhëzim për votim të personave të sëmurë dhe të pafuqishëm…
, ,

Raportë për fletparaqitje të pranuara për votim në PDK – 05.03.2020

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 05.03.2020 në ora 13:00
, ,

Forum për përfshirjen në procesin zgjedhor në bashkëpunim me Misionin e OSBE në Shkup

bashkëpunim me Misionin e OSBE në Shkup Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve Misionin e OSBE-së në Shkup, me dartë 4 mars 2020, organizoi Forumin për përfshirjen në procesin zgjedhor, për përfaqësuesit e institucioneve dhe…
, ,

Raportë për fletparaqitje të pranuara për votim në PDK – 04.03.2020

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 04.03.2020 në ora 12:30
, ,

Raportë për fletparaqitje të pranuara për votim në PDK – 03.03.2020

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 03.03.2020 në ora 12:00
Skip to content