NJOFTIME

, ,

Udhëzim për mënyrën e realizimit të mjeteve të pagesës së kompensimeve të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore 2019

Udhëzim për mënyrën e realizimit të mjeteve të pagesës së kompensimeve të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore 2019
, ,

Rregullore e kritereve për përcaktimin e kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për realizimin e Zgjedhjeve 2019

Rregullore e kritereve për përcaktimin e kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për realizimin e Zgjedhjeve 2019
, ,

Seanca e 42-të e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, më datë 28.05.2019 (e martë) e mbajti seancën e 42-të, në të cilën i miratoi aktet në vijim: Rregulloren e kritereve për përcaktimin e kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës…
, ,

Seanca e 41-të e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e 41-të, mbajtur më 11.05.2019, duke pasur parasysh se në suaza të afatit ligjor në Gjykatën administrative të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve…
, ,

Konkluzion i shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kryetarit të Republikës 2019

Konkluzion i shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kryetarit të Republikës 2019
, ,

Seanca e 40-të e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e 40-të, e cila u mbajt më 09.05.2019 (e enjte), Komisioni i shqyrtoi dhe vendosi sipas kundërshtimeve (ankimimeve) të parashtruara nga përfaqësuesi i autorizuar. Sa i takon kundërshtimeve…
, , ,

KONKLUZION për shpalljen e rezultateve të para zyrtare nga rrethi i dytë i votimit

KONKLUZION për shpalljen e rezultateve të para zyrtare nga rrethi i dytë i votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Republikës në bazë të të dhënave nga procesverbalet e komisioneve komunale zgjedhore
, , ,

Seanca e 39-të e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e 39-të e cila u mbajt më 06.05.2019, duke u bazuar në të dhënat sipas procesverbaleve të dorëzuara nga komisioniet komunale të zgjedhjeve, konstatoi se numri i votave të cilat i ka…
, ,

Korrigjim i rezultateve përfundimtare nga rrethi i parë i votimit për zgjedhjen e Kryetarit të RMV

KORRIGJIM I REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE NGA RRETHI I PARË I VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
, ,

Seanca e 36-të e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e mbajtur më datë 25.04.2019, i shqyrtoi dhe vendosi sipas kundërshtimeve (ankimimeve) të parashtruara nga përfaqësuesi i autorizuar. Në seancë ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi i…
, ,

Konkluzioni i shpalljes së rezultateve zyrtare të korrigjuara nga rrethi i parë i votimit për zgjedhjen e Kryetarit

Konkluzioni i shpalljes së rezultateve zyrtare të korrigjuara nga rrethi i parë i votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Republikës sipas të dhënave të procesverbaleve nga Komisionet komunale zgjedhore
Skip to content