Në Qendrën Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka filluar zbatimin e ciklit të trajnimeve për punonjësit e sektorit publik. Më 6 dhe 7 mars u mbajt trajnimi bazë për çështjet gjinore, barazinë gjinore dhe futjen e perspektivës gjinore në politikat publike.

U diskutuan edhe tema për ciklet e krijimit të politikave publike, strategjitë për përfaqësimin e barazisë gjinore në ato procese, si dhe statistikat gjinore.

Në trajnim marrin pjesë edhe punonjës të Shërbimit Profesional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Ata do të zbatojnë njohuritë e marra në punën e tyre në të ardhmen.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content