Стручната служба на Државната изборна комисија присуствуваше на еднодневна обука „ Информираност за сајбер – хигиена“ која се одржа на 24, 25 и 26 октомври 2023г. во организација на Меѓународната фондација за изборни системи ( ИФЕС).

На обуката вработените во ДИК се запознаа со техниките на подобрување на сајбер – хигиената  и оддржување на сајбер безбедноста како и  се стекнаа со знаења за обезбедување на комуникациите и коресподенцијата, обезбедување на корисничките сметки, креирање на безбедна организациска политика.

Оваа обука е дел од тековната соработка на Државната изборна комисија со ИФЕС со цел унапредување на практичните знаења  и вештини на стручниот кадар на ДИК на централно и подрачно ниво.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content