Заклучок за потврдени листи на кандидати кои ќе учествуваат на изборите за Претседател на Република Северна Македонија 2019 година

Skip to content